Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Municipal Ordinari dilluns 16 d'abril

Editar
Dilluns 16 Abril 2018, 19:00
Visites : 364

ORDRE DEL DIA

Òrgan: PLE

Sessió: Ordinària

Número: 2018A021000005

Data: 16 d´abril de 2018

Hora: 19:00

Lloc: Sala de Plens

Em plau convocar-vos a la sessió referida amb el següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ de les actes del ple extraordinari del dia 12 de març de 2018 (03/2018) i del ple ordinari del dia 19 de març de 2018 (04/2018).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de març de 2018.

3r.-DONAR COMPTE de la interlocutòria núm. 56/18 del procediment abreujat secció A del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, de declarar acabat el recurs contra la resolució tàcita d’una reclamació per responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000001.

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA000953 de data 15 de març de 2018, d’aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Salt per al període 2019-2021. Exp. 2018B017000007.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

5è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA001056, de data 28 de març de 2018, de declarar la concurrència de situació especial interès municipal per l’exercici 2018 dels immobles cedits a la borsa de lloguer i els d’ús residencial destinats a lloguer per a estudiants universitaris o cicles formatius de grau superior, per aplicar les bonificacions de l’IBI. Exp. 2017062000075.

CONTROL DE L'ACTIVITAT DE GOVERN

6è.- MOCIO presentada pel grup municipal Canviem Salt, per la convivència mitjançant el foment d’activitats lúdiques i facilitant el descans del veïnatge. Exp. 2018A034000031.

7è.- MOCIO presentada pel grup municipal PSC-CP, per acordar l’habilitació de les noves places de zona verda i blava. Exp. 2018A034000032.

8è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s, sobre l’ocupació d’edificis i habitatges. Exp. 2018A034000033

9è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal C’s, per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Exp. 2018A034000034.

10è.- MOCIO presentada pels grups municipals d’ERC, IPS-CUP, CiU i els tres regidors no adscrits, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol. Exp. 2018A034000035.

11è.- MOCIO presentada pel grup municipal PSC-CP, a favor del diàleg i la reconciliació. Exp. 2018A034000036.

12è.- PRECS I PREGUNTES

En cas que no hi pugueu assistir, us prego que ho comuniqueu amb antelació.

L’Alcaldia - Presidència

Enrere