Mida del text:
Convenis urbanístics
Convenis vigents.
 
Convenis en tràmit
Conveni urbanístic per a la Modificació del PGOU de l’àmbit PAU-4 i pel seu desenvolupament