Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram

Catàleg de tràmits

Instruments de gestió aprovats definitivament

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL MAS MASÓ 

 

Aprovat definitivament per la Junta de Govern local de 26 d'abril de 2004.

 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL MAS MASÓ

 

Aprovada definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2010.


 

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ SMU-2 DEL PLA ESPECIAL DEL MARC MONAR 

 

Aprovat definitivament per la Junta de Govern local de data 21 de juny de 2006.

 

SUBSECTOR 1 PLA DE SALT - ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'EDIFICACIÓ - ZONA LÚDICO COMERCIAL


Aprovat definitivament pel Ple de 21 de juny de 2004.

 

SUBSECTOR 1 PLA DE SALT - ESTUDI DE DETALL PER A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI


Aprovat definitivament ple Ple de l'ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 16 de juny de 2008.

 

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR E-MARGESA

 

 

Aprovat definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 27 d'abril de 2009.