Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Catàleg de tràmits

Plànols

 1. Estructura orgànica Sistemes i Zones Generals
  1. Comunicacions
  2. Equipaments
  3. Espais lliures
  4. Zones
 2. Classificació
 3. Classificació i Qualificació Urbanística 

  Prem a sobre els requadres de la imatge per obrir el mapa corresponent.

  Plànol 4 Plànol 7 Plànol 10 Plànol 13 Plànol 3 Plànol 6 Plànol 9 Plànol 12 Plànol 2 Plànol 5 Plànol 8 Plànol 11 Plànol 1

 4. Tractament SNU

 5. Classificació i Qualificació Urbanística i Sòl no urbanitzable
  1. Classificació i Qualificació Urbanística
  2. Classificació i Qualificació Urbanística
  3. Classificació i Qualificació Urbanística
 6. Xarxa de Sanejament - Xarxa d'aigua - Xarxa d'electricitat - Xarxa de gas - Sèquies
  1. Xarxa de Sanejament
   1. a
   2. b1
   3. b2
  2. Xarxa d'aigua
   1. a
   2. b
  3. Xarxa d'electricitat
   1. a
   2. b
  4. Xarxa de gas
   1. a
   2. b
  5. Sèquies
   1. a
   2. b
 7. Plànol de síntesi

Normativa