Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Catàleg de tràmits

Parlem

 • En què consisteix? El “Parlem” és un taller de conversa en català.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un dinamitzador/a de la Xarxa de Tallers, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un educador social dels Serveis Socials del Consorci que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol·licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme

Creixem junts (capacitats parentals)

 • En què consisteix ? Es faran sessions grupals amb pares i mares  per treballar  l’educació dels fills/es , la salut, la participació a l’escola... mitjançant la conversa en català. Es treballarà per blocs temàtics relacionats amb les capacitats parentals. Cada bloc es treballarà a partir de vocabulari relacionat amb el tema. 
 • Qui els portarà a terme? Els tallers de capacitats parentals els portarà a terme un educador/a Social de Serveis Socials del Consorci de Benestar Salt-Gironès amb el suport de l’educador social del SBAS referent de l’escola, si escau.  A principi de curs es farà una programació de les accions i les activitats que es duran a terme. 
 • A quines famílies va adreçat? Serà la Comissió Social de cada centre qui valorarà la necessitat de fer aquest taller amb les famílies i serà la mateix Comissió qui decidirà les famílies participants. 
 • On es durà a terme? A les escoles que la Comissió Social cregui convenient.

Cliquem

 • En què consisteix?  El “Cliquem” és un taller que pretén treballar nocions bàsiques relacionades amb la informàtica.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’una professional del Punt Omnia (Montse Puigvert) que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.  
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme. 

Creem

 • En què consisteix?  El “Creem” és un taller de manualitats 
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un professional de l’Escola de Belles Arts de l’Ajuntament que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola. 
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme.