Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram

Catàleg de tràmits

Convenis urbanístics

Convenis urbanístics
Convenis vigents.
 
Convenis en tràmit
Conveni urbanístic per a la Modificació del PGOU de l’àmbit PAU-4 i pel seu desenvolupament

Suspensió potestativa de llicències

Suspensió potestativa de llicències
 

Instruments de gestió

Instruments de gestió

Trama urbana consolidada

Trama urbana consolidada