Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Catàleg de tràmits

Convenis urbanístics

Convenis urbanístics
Convenis vigents.
 
Convenis en tràmit
Conveni urbanístic per a la Modificació del PGOU de l’àmbit PAU-4 i pel seu desenvolupament

Instruments de gestió

Instruments de gestió

Trama urbana consolidada

Trama urbana consolidada

Suspensió de llicències

Suspensió de llicències

SUSPENSIÓ de l'atorgament de llicències per a l'ús RECREATIU, en el termini d'un ANY, als àmbits següents:

  • Clau 1.5 - Zona residencial d’eixample urbà
  • Clau 2.2 – Zona Residencial d’edificació amb espais lliures
  • Clau 2.3 – zona residencial d’ordenació en volumetria específica, a la unitat zona:
    • UZ-1101 - Residencial plurifamiliar en illa tancada.
    • UZ-4001 - Zona d'equipament comercial-terciari, a la zona residencial 2A del Pla parcial del subsector 2 Pla de Salt

Acord de Ple

Anunci

Plànol

Planejament derivat vigent
Web de la Generalitat
 

Més articles...

  1. Planejament en tràmit