Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Catàleg de tràmits

Què fem?

La vigilància i el control sanitaris dels establiments alimentaris per garantir la innocuïtat dels productes que es manipulen (botigues minoristes d'alimentació, bars, restaurants...).

Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de venda ambulant del municipi.

Educació sanitària en matèria de salut pública en àmbit de les competències municipals.

Garantir la qualitat sanitària de les aigües de consum públic.

Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi:

  • Control i prevenció de la legionel·la
  • Cens de torres de refrigeració

Activitats de difusió de temes relacionats amb la promoció de la salut.

Control i cens municipal dels animals de companyia:

  • Elaboració del cens municipal i lliurament de plaques
  • Campanyes educatives i de sensibilització
  • Llicències per a la tinença i conducció de gossos perillosos
  • Gestió de les denúncies sobre molèsties causades per animals de companyia

Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues:

  • Control de la proliferació de poblacions d’aus (coloms i gavians)
  • Control de plagues urbanes
  • Desinsectacions, desinfeccions i desratitzacions als espais i equipaments públics
  • Conveni amb DIPSALUT pel programa per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona

Gestionar queixes, suggeriments i denúncies referents a temes de salubritat en espais habitats.

Altres activitats relacionades amb la salut pública i que es trobin dins les competències dels ens locals.