Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Catàleg de tràmits

Tinença responsable d'animals

Gos

En els darrers temps, s’ha incrementat el nombre d’animals que coexisteixen amb els veïns i veïnes de Salt. Creiem que és necessari recordar als propietaris les seves obligacions i responsabilitats per tal que aquesta coexistència sigui beneficiosa per a ambdues parts.

Des de l’Ajuntament treballem per tenir un SALT NET i, per això, s'intensificarà la vigilància sobre les persones que no recullen els excrements de les seves mascotes als espais públics. La neteja dels carrers la paguem entre tots els ciutadans i hem de ser responsables de les nostres accions.

 

 

US INFORMEM QUE:

El títol IV, art. 15.1 de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública que fa referència a la neteja de la via pública estableix que constitueix INFRACCIÓ LLEU:

  • No recollir les deposicions dels animals a les vies i espais públics.

  • No adoptar mesures per evitar que els animals orinin a les façanes d'edificis i/o mobiliari urbà.

Aquestes infraccions poden suposar una sanció de fins a 750 €.

Per altra banda, l'article 15.2 estableix com a INFRACCIÓ GREU:

  • Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com d'animals, els espais de joc per a infants i en la proximitat d'entrada a les escoles.

Aquest fet pot suposar una sanció de fins a 1.500 €.

També us recordem que:

  • Cal inscriure l'animal en el cens municipal d'animals de companyia i informar l'Ajuntament de qualsevol canvi de dades respecte el propietari o l'animal (canvi de domicili, mort de l'animal, canvi de propietari...)

  • Cal que el gos porti en lloc visible la placa identificativa d'inscripció en el cens quan es trobi a la via o espais públics.

  • Cal que el porteu lligat i, si cal, amb morrió.

  • Eduqueu-lo per tal que no embruti la via pública.

  • Heu de recollir les seves deposicions immediatament i netejar el lloc.

  • Recordeu que, en cas de ser propietari/a d'un gos de raça potencialment perillosa, cal disposar de llicència de tinença i conducció.

Per a més informació podeu dirigir-vos a l'Ajuntament.

Moltes gràcies per la vostra col•laboració.

Àrees reservades per a gossos

L’Ajuntament de Salt ha publicat un díptic amb un plànol de les cinc àrees reservades a gossos que es poden trobar en diferents indrets de la vila. El fullet, que inclou recomanacions als propietaris dels animals, es podrà recollir als diferents equipaments municipals o descarregar-lo de la web municipal.

Amb la posada en marxa de noves àrees per a gossos, Salt disposa actualment d’un total de cinc instal·lacions en diferents punts de la vila, que cobreixen gran part de la trama urbana i facilita que els propietaris dels animals no s’hagin de desplaçar gaire per deixar els animals una estona deslligats.

Els nous espais estan ubicats al parc de la maçana, al mas Masó, al parc Monar, a can Patrach i al barri dels Escriptors, al costat de la zona esportiva.

Els espais per a gossos permeten deixar els animals deslligats i disposen d’una màquina expenedora de bosses perquè els propietaris dels animals puguin recollir les seves dejeccions.

Durant l’any 2012 es van posar 12 denúncies a persones que duien el gos deslligat a la via pública, 6 de les quals van derivar en expedient sancionador per l’amo de l’animal.

Plànol   Icona pdf