Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge
Descripció:
Informe que emet l'Ajuntament, a petició de part, de les condicions de l'habitatge presentat. A sol·licitud del ciutadà, i prèvia inspecció de l'habitatge presentat, s'emet un informe signat per l'Alcaldia de l'adequació o no de l'habitatge presentat per poder : - Reagrupar familiars - Obtenir el permís de residència - Convidar familiars per passar uns dies amb ells.
Com fer-ho:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: - Sol·licitud signada i degudament complimentada (relació de persones que es pretén reagrupar amb expressió de l'edat dels menors per a temes d'escolarització). - Permís de residència o passaport original i en vigor. I fotocòpia per compulsar. - Document original que acrediti la possessió de l'habitatge (escriptures de propietat o contracte de lloguer). I fotocopia per compulsar. CANALS DE TRAMITACIÓ: - Per correu ordinari -carta certificada- - Presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà - Per Internet: cal que disposeu de signatura electrònica.
Dirigit:
Els posseïdors d'un habitatge (propietari o titular d'un contracte de lloguer): - Que consti empadronat a l'habitatge - Que no superin un nombre determinat de persones que visquin a l'habitatge (sumant-hi les que es pretén reagrupar) - Haver pagat les taxes aplicables - Si l'habitatge és de dos o més titulars, caldrà que formulin i presentin document de consentiment i renúncia dels propietaris no interessats en el tràmit.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Reunint totes les condicions, actualment el tràmit pot resoldre's entre 15 dies i 1 mes.
Període:
En qualsevol moment.
Preu:
70.50€ , Segons fixi l'ordenança vigent en el moment de la sol·licitud.
Observacions:
Tràmits de l'Ajuntament de Salt
Documentació:
Model d'instància per la sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat d'habitatge per obtenció NIE Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener