Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Patrimoni natural

PARTICIPACIÓ

El municipi de Salt, des de l'any 2005 ha disposat de diferents estructures de participació ciutadana amb el propòsit d'incorporar l'opinió de la ciutadania en les decisions del govern municipal.
La primera experiència en aquest sentit fou la creació de l'òrgan Laos/Salt, que cercava centrar el debat i la participació a l'entorn del fet migratori, atès que en aquell moment, una dècada enrere, Salt era un municipi que acollia molta població d'origen extracomunitari i, per tant, calia adaptar i crear nous serveis per poder fer front a aquesta nova realitat territorial. Anys més tard, el propi Laos/Salt va considerar que la tasca per la qual s'havia creat havia de donar pas a un altre òrgan de participació que oferís una mirada més vinculada al concepte de ciutadania i no centrar el seu discurs només en temes d'acollida, ja que d'alguna manera això significava crear un estigma cap a una part de la població que podria ser contraproduent, atès que la majoria de la població extracomunitària que havia arribat a Salt a finals del segle XX i principis del XXI demandava altres necessitats que anaven molt més enllà de les que eren estrictament d’acollida. En aquest sentit, l'any 2012 es crea el Consell de Ciutat de Salt amb la voluntat d’esdevenir un fòrum de debat relacionat amb totes les qüestions que afecten els saltencs amb independència del seu origen, raça, ideologia i religió.

 

Consell de ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Salt, en què els representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els principals temes d’actualitat que afecten el municipi a través d’una actitud de compromís i de coresponsabilitat.

El Consell de Ciutat es va constituir l’any 2012 amb la convicció que per gaudir d’una convivència satisfactòria s’ha d’actuar des de la coresponsabilitat, tant des de l’Administració com des de la ciutadania.

Els criteris que s’estableixen per formar part del Consell de Ciutat es basen en la legitimitat i la representativitat.
Documents adjunts

Actes any 2016

Actes any 2013

Codi de bones pràctiques i de bon govern

Dona

SERVEI DE SUPORT A LES DONES
És un servei d’atenció, informació i vinculació de les dones a la xarxa de recursos de la ciutat que puguin ser d'interès per a elles i per als seus familiars, posant especial èmfasi en projectes socioeducatius i de formació, participació ciutadana i associacionisme i recursos específics en situacions de discriminació i/o violència de gènere.

Des d’aquest servei es manté un contacte directe amb les dones del territori i això permet un treball de proximitat que facilita la detecció de les necessitats i circumstàncies més immediates de les dones.

També s’impulsa i es dóna suport a la creació de grups de dones, així com a projectes que donin resposta a les necessitats d’aquestes, tot vinculant-les a activitats informatives, de sensibilització i de prevenció: xerrades, seminaris, participació en les convocatòries de la Taula de Dones, entre d’altres que encaixin amb els interessos de les dones.

Aquest servei s’ofereix a l’edifici Mas Mota, des del Programa de Participació i Associacionisme, de dilluns a divendres de 8 h a 15 h amb cita prèvia.

Per a més informació Àrea d’Integració i Convivència
Edifici Mas Mota
Plaça Catalunya, s/n
17190 Salt
Tel.: 972 24 65 70

GRUPS D’ACOLLIDA I CONVERSA EN CATALÀ PER A DONES
Els grups d’acollida i conversa en català són espais de reunió de dones que s’ofereixen a l’edifici Mas Mota. L’objectiu d’aquests grups és donar resposta a les necessitats d’algunes dones de Salt en situació d’escassa formació i/o analfabetisme funcional, marcades per un context lingüístic i cultural divers on l’ús de la llengua catalana no és comú, mentre es busca que sigui la llengua vehicular.
És un espai d’acollida per a les dones on, a més d’informar-se del nou entorn sociocultural i del seu itinerari formatiu i el dels seus fills, aprofiten per informar-se i, si s’escau, vincular-se a programes amb més continuïtat que donin resposta als seus interessos i necessitats especialment de formació i inclusió social.
La iniciativa sorgeix en format de grups de conversa en català, sostinguts amb la col·laboració de voluntariat i el suport tècnic. En algun període concret hi va col·laborar també l’Associació IDEM. Podem dir que per al curs 2015-2016 la sostenibilitat d’aquest projecte és incerta ja que no depèn d’un finançament propi, per la qual cosa tota proposta de col·laboració serà benvinguda.

Aquest projecte es duu a terme des de 2013 i actualment s’impulsa des de l’Àrea d’Integració i Convivència, concretament per part del Programa de Participació i Associacionisme, que gestiona l’entitat Fundación Atenea.

TAULA DE DONES
La Taula de Dones de Salt és un instrument de participació dinamitzat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (en aquest cas del SIAD Gironès-Salt), l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt i Fundación Atenea.

És un espai de participació obert a entitats i ciutadania activa del municipi que estiguin compromeses a contribuir a la sensibilització i acció per a la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a Salt.

Actualment la integren unes 10 associacions de dones i entitats de participació de diferents orígens i sensibilitats, així com representants de projectes i serveis adreçats a dones del municipi, que generalment són desenvolupats per entitats del tercer sector, tots ells amb un denominador comú, que és el treball amb dones, infància i família.

Aquestes entitats tenen diferents graus de representativitat i d’activitat a la Taula. Malgrat tot, aquest òrgan de participació es manté des del 2011 i el 20 de juny de 2014, un cop aprovat el Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere Gironès-Salt 2014-2016 (PIG), es va constituir formalment.

El document que regula les polítiques de les línies d’actuació de la Taula de Dones és el Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere Gironès-Salt 2014-2016 amb el principal objectiu de fomentar la participació de les dones en la vida pública de Salt i en els espais de discussió i de presa de decisions.

En aquest marc, la Taula de Dones de Salt té les següents funcions:
 • Contribuir al desenvolupament de les polítiques d'igualtat i gènere abordades al Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016.
 • Debatre sobre les problemàtiques i principals preocupacions que afecten les dones del municipi de Salt.
 • Arribar a acords i consens sobre accions per fer front a les necessitats detectades.
 • Participar de forma conjunta en el disseny i l'organització de diades que commemorin els drets de les dones, com el 8 de març i el 25 de novembre.
Per a més informació enllaceu a:
Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere Gironès-Salt 2014-2016 (PIG)
Entitats de dones
Notícies i diades:
http://www.cbs.cat/2014/06/es-constitueix-la-taula-de-dones-de-salt.html
http://www.cbs.cat/2015/02/premi-de-fotografia-amateur-la-imatge.html
http://www.cbs.cat/2015/03/acte-festiu-salt-amb-motiu-del-dia.html


INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES DONES
En aquest espai hi trobareu informació, enllaços, serveis i recursos d’interès relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones:
http://dones.gencat.cat/ca/
http://www.cbs.cat/2011/10/servei-dinformacio-i-atencio-la-dona.html
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13280

Entitats

SERVEI DE SUPORT A LES ENTITATS

El Servei de Suport a les Entitats de Salt facilita informació, formació i suport a les entitats sense ànim de lucre de Salt, amb especial èmfasi a aquelles que impulsin la participació i convivència per tal de:

 • Desenvolupar i impulsar els seus projectes i activitats
 • Donar-les a conèixer a la ciutadania
 • Millorar la seva gestió associativa
 • Informar-les de convocatòries i vies de finançament 


Aquest servei s’ofereix a l’edifici Mas Mota de dilluns a divendres de 8 h a 15 h amb cita prèvia.
Per a més informació,
Àrea d’integració i convivència
Edifici Mas Mota, Plaça Catalunya, s/n
17190 Salt
Tel.: 972 24 65 70

L’AGENDA D’ACTIVITATS DE LES ENTITATS
L’agenda d’activitats de les entitats és un espai per facilitar i difondre informació actualitzada sobre les activitats culturals i socioeducatives que ofereixen les entitats de Salt.
Totes les entitats de Salt que organitzin activitats que impulsin la participació i convivència poden utilitzar aquest servei gratuït de difusió, enviant la informació a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o portant-la personalment a l’edifici Mas Mota.

Per a més informació enllaceu a: http://www.viladesalt.cat/index.php/entitats-item

MOSTRA D’ENTITATS DE SALT- ENTITATS A LA PLAÇA
“Entitats a la Plaça” és una mostra de les entitats de Salt que s’organitza anualment des del 2011 amb el suport tècnic dels programes de participació de l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt.

Aquest esdeveniment brinda a les entitats una activitat conjunta, d’interès compartit i participatiu que busca facilitar el coneixement mutu i el treball cooperatiu en benefici de la comunitat. El resultat d’aquest treball s’acaba materialitzant en una mostra d’entitats, la gran trobada de l’associacionisme de Salt.

Les dues primeres edicions es van celebrar dins del marc d’activitats de la Festa Major de Salt, respectivament els dies 23 de juliol i 14 de juliol, al Parc de la Maçana i al Parc Monar, el 2011 i el 2012 respectivament.

Les últimes edicions es van celebrar al passeig Ciutat Girona, els dies 21 de setembre de 2013 i 28 de setembre de 2014, i es va aprofitar la mostra per donar suport a dues causes solidàries: el recapte d’aliments per al Centre de Distribució d’Aliments de Salt i material escolar bàsic per a les escoles d’infantil i primària públiques de Salt.

Per a més informació vegeu:
 • Entitats a la plaça 2011 (actes de reunió, fotos, programació)
 • Entitats a la Plaça 2012 (actes de reunió, fotos, programació)
 • Entitats a la Plaça 2014 (actes de reunió, fotos, programació)
 • Entitats a la Plaça 2015 (actes de reunió, fotos, programació) 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES ENTITATS
En aquest espai hi trobareu informació i enllaços d’interès per a les entitats sense ànim de lucre:
 • Gestió associativa (breu descripció i enllaç web Departament Generalitat)
 • Desenvolupament i redacció de projectes (Breu descripció i enllaços d’interès)
 • Convocatòries i vies de finançament (Subvenció Ajuntament, altres administracions i enllaços d’observatoris de subvencions)
 • Lleis i reformes que afecten les entitats sense ànim de lucre (Enllaç Impost de societats i Llei de transparència)
 • Reglament d’usos i funcionament d’espais i recursos material de l’Ajuntament de Salt (Enllaç Reglament amb la informació dels espais, recursos i materials  municipals a disposició de les entitats,  normes d’ús i si s’escau enllaç de l’equipament municipal)
 • Mapes i guies de recursos i serveis de Salt (Enllaç Mapa de recursos inclusius de Salt...)
 • Certificats de reconeixement a les entitats (Enllaç Segell Inclusiu de Salt)

INFÀNCIA I FAMÍLIA

Des de l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt es promouen accions que cerquen donar respostes a les necessitats del territori.

Salt és un municipi que presenta unes singularitats en la seva estructura demogràfica que la situen en una posició molt diferent respecte les localitats i poblacions veïnes. Els processos migratoris que s’han produït en aquests darrers anys han tingut un fort impacte al nostre municipi i s’ha consolidat un perfil de població molt jove que a mesura que s’anava establint reagrupava les seves famílies, especialment dones i fills.

Per tot això, des de la nostra àrea, així com des d’altres serveis, hem promogut accions orientades a millorar els processos socials, educatius i culturals orientats a millorar les condicions i les oportunitat de la infància i de les seves famílies.

JUGUEM?

Organitza:
 • Àrea d’Integració i Convivència
 • Consorci de Benestar Social Salt/Gironès
 • Fundación Atenea - Diputació de Girona


Col·labora:

 • Policia Municipal
 • Àrea d’Ensenyament
 • Àrea de Salut
 • Àrea de Joventut i Lleure

El projecte JUGUEM? es desenvolupa al territori per poder portar a terme una proposta exitosa d’ús compartit i consensuat de l’espai públic que pugui ajudar i articular el model d’intervenció en medi obert al municipi de Salt i capacitar la ciutadania per poder generar per si mateixa respostes de millora educativa.

El projecte juguem pivota a través del treball d'un equip tècnic que organitza i programa les activitats, un grup de monitors que les executen i les dinamitzen ajudats moltes vegades per un grup de voluntaris i, finalment, les entitats culturals i esportives del territori que són les que fan possible que es puguin desplegar les activitats extraescolars del Juguem? que s'ofereixen als centres educatius del municipi de Salt.

L’objectiu d’aquest programa és transformar l’entorn socialitzador dels infants perquè aquests esdevinguin uns espais educatius integrals fomentant la relació, la participació i la interrelació de tots els infants, independentment del lloc d’origen i el sexe, per passar de la coexistència a la convivència en l’espai públic.

Patis i places

Aquesta acció és una herència que des de l’any 2006 es porta a terme al municipi i que des de l’any 2011 s’ incorpora a les accions del projecte JUGUEM? com a nucli de la intervenció en el medi obert amb infants, joves i les seves famílies. Amb aquesta nova arrencada, tot i que es desenvolupa durant tot l’any, cal distingir un horari d’hivern i un horari d’estiu. Durant els mesos de més fred només s’obren els patis i places els divendres i els dissabtes al matí i durant la resta de dies es porta a terme el XEJ en espais tancats. Quan arriba el bon temps els patis i les places s’obren tots els dies excepte el diumenge de les 18 h a les 20.30 h. En aquest moment es dóna servei a dues places i dos patis.

Cada espai té el seu monitor de referència, fet que fa que hi hagi un vincle molt estret entre els participants, els veïns i els comerciants de la zona. Cada mes es fa una programació diferent per als patis i les places, i es busca un eix d’animació que sigui engrescador per als participants.

Els patis que obrim cada tarda per desenvolupar l'activitat són el de l'escola Mas Masó i el de l'escola La Farga. Pel que fa a les places, són la plaça Catalunya i la plaça del Mercat.

Destinataris
Tota la població, fonamentalment nois/es de 6 a 20 anys de Salt que sovint no troben espais que propiciïn el foment d’un oci normalitzat i positiu.

Juguem després de l'escola

“Juguem després de l'escola” forma part del programa JUGUEM ? L'objectiu d'aquesta proposta gira a l'entorn d'un seguit d'activitats que enforteixen els valors dels infants i adolescents, els quals han d'aprendre a viure i a conviure de manera segura amb el seu entorn.

Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars del JUGUEM ? es porten a terme a través de les entitats esportives i culturals del municipi. D’aquesta manera s’implica les entitats en el coneixement de la realitat dels nens i adolescents i al mateix temps esdevé una oportunitat per crear vincle entre l’entitat i els usuaris que s’inscriuen a l’activitat. Hi participen 7 centres d’educació primària dels 13 que hi ha al municipi entre públics i concertats. Pel que fa als centres de secundària, hi participen alumnes dels 6 centres del municipi de Salt.

Les activitats es porten a terme cada tarda de dilluns a divendres i actualment s'ofereixen 30 recursos diferents en els quals participen 530 alumnes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE S’OFEREIXEN:
 • Bàsquet
 • Judo
 • Natació
 • Escola esportiva
 • Ritme i percussió
 • Teatre
 • Escacs
 • Plàstica
 • Atletisme
 • Handbol
 • Màgia
 • Veu i cant

Espai lector

Aquest projecte s’inicia l’any 2012 a partir de l’anàlisi de necessitats detectat per la biblioteca Massagran i compartit per diferents serveis per tal de millorar les competències en lectura i escriptura de tots aquells infants i famílies als quals els resulta difícil accedir a les dues biblioteques del municipi.

El projecte es basa en la creació d’un petit espai de lectura proper al barri i al col•lectiu que hi viu. Un local de no més de vuitanta metres quadrats dotat d’un fons bibliogràfic dels millors contes i àlbums il•lustrats (no més de 150 exemplars) i algunes obres de referència, bàsicament diccionaris. L’espai roman obert dues hores i mitja al dia, totes les tardes de la setmana de dilluns a divendres. Una educadora és la persona de referència que dinamitza l’espai i que vetlla pel bon funcionament del recurs.

DESTINATARIS: nens i nenes de 6 a 12 anys

XEJ (Xarxa d'esplais juvenils)

La Xarxa d'Esplais Juguem? es converteixen en espais de trobada per a infants i adolescents durant l'hivern atès que les condicions climàtiques i d'horaris no permeten desenvolupar de manera normalitzada les activitats de medi obert . En aquests espais es treballa a partir de projectes d'interès compartits pels infants i adolescents.

 • Infants de 6 a 9 anys . Escola la Farga: dilluns i dimecres de 17 h a 19 h . Escola Mas Masó: dimarts i dijous de 17 h a 19 h
 • Infants de 10 a 14 anys . Pavelló de Gimnàstica: dilluns i dimecres de 17 h a 19 h i dimarts i dijous de 17 h a 19 h.

Juguem segures a Salt (itineraris segurs)

“Juguem segurs a Salt” és un dels objectius que en certa manera va impulsar el projecte JUGUEM? I que estava molt relacionat amb la necessitat d'establir una certa organització en l'espai públic per tal d'evitar conductes de risc i al mateix temps fe prevenció a l'entorn de qüestions de seguretat vial, que sobretot afectaven els grups d'edat més joves. En aquest sentit totes les activitats desplegades pel projecte Juguem? posen èmfasi en aquest tema, atès que cal treballar hàbits per defugir aquest tipus de situacions.

 • Itineraris segurs: el propòsit dels itineraris segurs és crear una xarxa vial dins l'espai residencial per tal que els escolars puguin circular amb seguretat per anar i tornar de l'escola. L'objectiu és crear tres itineraris que permetin travessar el municipi de manera segura i eficaç implicant les escoles, els veïns, les entitats i els comerços del municipi.

Que circuli el lleure

Promoció de la formació en el món del lleure
A través d’aquesta acció s’intenta promocionar la formació entre els usuaris del JUGUEM? i assolir una tasca més responsable, participava i educativa en els espais de lleure. Els joves entre 14 i 16 anys empadronats a Salt poden accedir a aquest curs d’iniciació (gener/març). Els joves que hagin superat aquest curs d’iniciació es podran inscriure gratuïtament al curs de premonitors (joves entre 15 i 17 anys).

Seguidament, hauran de fer 100 hores de voluntariat dins del programa Juguem? als patis i a les places. A partir dels 18 anys poden realitzar el curs de monitor de lleure on, per obtenir finalment el títol, caldrà fer pràctiques de monitor de lleure dins del programa Juguem? als patis i places.

XARXA DE TALLERS AMB FAMÍLIES
 • Àrea d’Integració i Convivència
 • Àrea d’Ensenyament
 • Consorci de Serveis Socials Salt/Gironès
 • Departament d’Ensenyament
 • Punt de Voluntariat
 • Vincle
 • Fundación Atenea
 • Casal dels Infants
La Xarxa de Tallers amb Famílies (XTF) als centres educatius és un projecte comunitari i de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i entitats que treballen al municipi de Salt per tal de sumar esforços i treballar conjuntament per millorar l’èxit escolar dels infants del municipi de Salt. Es tracta de tallers de conversa en català, tallers d’informàtica i de manualitats, amb l’objectiu de l’acolliment lingüístic com a eina transversal i bàsica per a facilitar la comunicació amb l’escola i repercutir en l’èxit escolar de l’alumnat. Alguns estudis i accions han contribuït a fer palesa que els vincles positius entre escola i família contribueixen a l’èxit escolar dels alumnes. Aquests tallers s’estructuren en blocs trimestrals, de manera que el compromís és trimestral. Un cop a la setmana entre una hora i mitja i dues hores, depenent de l’escola, en la franja horària de 9.15 a 10.45 o de 15.15 a 16.45. Hi ha dues modalitats de participació a la XTF:
 • Tallers que promou l’Ajuntament
 • Tallers que promouen els centres educatius
Els tallers es porten a terme gràcies als voluntaris (a títol individual o en metodologia d’Aprenentatge Servei de la Universitat) i a un equip tècnic que acompanya els voluntaris, dissenya els tallers i prepara les sessions.

Parlem

 • En què consisteix? El “Parlem” és un taller de conversa en català.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un dinamitzador/a de la Xarxa de Tallers, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un educador social dels Serveis Socials del Consorci que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol·licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme

Creixem junts (capacitats parentals)

 • En què consisteix ? Es faran sessions grupals amb pares i mares  per treballar  l’educació dels fills/es , la salut, la participació a l’escola... mitjançant la conversa en català. Es treballarà per blocs temàtics relacionats amb les capacitats parentals. Cada bloc es treballarà a partir de vocabulari relacionat amb el tema. 
 • Qui els portarà a terme? Els tallers de capacitats parentals els portarà a terme un educador/a Social de Serveis Socials del Consorci de Benestar Salt-Gironès amb el suport de l’educador social del SBAS referent de l’escola, si escau.  A principi de curs es farà una programació de les accions i les activitats que es duran a terme. 
 • A quines famílies va adreçat? Serà la Comissió Social de cada centre qui valorarà la necessitat de fer aquest taller amb les famílies i serà la mateix Comissió qui decidirà les famílies participants. 
 • On es durà a terme? A les escoles que la Comissió Social cregui convenient.

Creem

 • En què consisteix?  El “Creem” és un taller de manualitats 
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un professional de l’Escola de Belles Arts de l’Ajuntament que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola. 
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme.

Cliquem

 • En què consisteix?  El “Cliquem” és un taller que pretén treballar nocions bàsiques relacionades amb la informàtica.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’una professional del Punt Omnia (Montse Puigvert) que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.  
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme. 

Serveis

SERVEIS

Servei de Traducció
Oferim informació bàsica de la societat , assessorament legal, primera atenció i acompanyament, orientació, formació lingüística, formació instrumental, etc. per tal de millorar l’autonomia personal, assegurar l’accés en les millors condicions d’igualtat possibles als serveis i recursos existents i reduir el risc d’exclusió social en el moment de l’acollida i fins l’assentament També promoure la disponibilitat d’acollida dels saltencs i saltenques, dels que viuen a Salt des de fa temps o des de sempre entenent l’acollida com un procés de dues parts.

Servei d’Assessorament Jurídic en matèria d’Estrangeria
Oferim informació i assessorament:
 • Tramitació de l’arrelament social.
 • Circuit per tramitar l’arrelament social.
 • Reagrupament familiar.
 • Informes d’estrangeria.
 • Tramitació d’integració social.
 • Renovació del permís de residencia .

 

Recursos i adreces d'interès

RECURSOS I ADRECES D'INTERÈS
Normatives
Oferim informació i assessorament:
 • Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
 • Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
 • Decret dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

 

Carnet de conduir

Homologacions de titulacions
SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari)

Salut i Vacunacions
Unitat de Salut Internacional i Vacunacions

Habitatge
Oficina d’Habitatge de Salt

Recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana
Guies d’acollida
Generalitat de Catalunya

Estrangeria

ESTRANGERIA

Servei d’Assessorament Jurídic en matèria d’Estrangeria

Webs i adreces d’interès
Informes d’estrangeria que depenen de la Generalitat