Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Patrimoni natural

Plànols

 1. Estructura Orgànica Sistemes i Zones Generals
  1. Sistema comunicacions
  2. Sistemes Equipaments
  3. Zones Generals
  4. Sistema d'espais Lliures
 2. Classificació del Sòl
 3. Classificació i Qualificació urbanística

  Prem a sobre els requadres de la imatge per obrir el mapa corresponent.

  Plànol 4 Plànol 7 Plànol 10 Plànol 13 Plànol 3 Plànol 6 Plànol 9 Plànol 12 Plànol 2 Plànol 5 Plànol 8 Plànol 11 Plànol 1

 4. Tractament SNU
 5. Classificació i Qualificació urbanística i Sòl Urbanitzable
  1. Sòl Urbanitzable - Sectors
  2. Classificació i Qualificació Urbanística
  3. Classificació i Qualificació urbanística
  4. Classificació i Qualificació Urbanística
 6. Xarxa de Sanejament - Xarxa d'aigua - Xarxa d'electricitat - Xarxa de gas
  1. Xarxa de  Sanejament
   1. Estat actual
   2. Aigües Pluvials - Previsió
  2. Xarxa d'aigua
   1. Estat actual
   2. Previsió
  3. Xarxa d'electricitat
   1. Estat actual
   2. Previsió
  4. Xarxa gas
   1. Estat actual
   2. Previsió
  5. Sèquies
   1. Estat actual
   2. Previsió
 7. Plànol de Síntesi

Normativa