Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram

Patrimoni natural

Aigua de consum humà

Mida del text:

RESULTATS ANÀLISIS AIGUA PER A CONSUM HUMÀ

 

WEB AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER

 

ANALÍTICA DE LA FONT DEL PARADÍS

 Aquesta és la única font del municipi que no està connectada a la xarxa pública d'abastament d'aigua potable.

En relació a les fonts naturals, recordem que al no estar tractades, es consideren com aigües sense garantia sanitària amb independència dels resultats dels controls analítics que s'efectuïn.