Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Regidories
Les tinentes i els tinents d'alcalde són nomenats per l'alcalde d'entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local i són els encarregats de substituir-lo, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Es perd la condició de Tinent d'Alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l'Alcalde o per pèrdua de la condició de Regidor o de membre de la Junta de Govern Local.

És funció dels regidors delegats i regidores delegades gestionar i prendre les decisions corresponents en l'àmbit de la delegació.

Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'alcalde en una matèria determinada, a més de la facultat d'emetre actes administratius que afectin terceres persones.

Es perd la condició de regidor delegat per renúncia expressa, per revocació disposada per l'alcalde o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Junta de Govern Local. Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'ésser comunicats per l'alcalde en la primera sessió ordinària del Ple municipal, perquè en tinguin coneixement.

Alcalde - Jordi Viñas i Xifra

Alcalde - Jordi Viñas i Xifra
 • Jordi Viñas i Xifra
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Tinent d'Alcalde - Àlex Barceló i Llauger

Alexandre Barceló i Llauger
 • ÀREA DE TERRITORI
 • Regidoria d'Entorn urbà
 • Ordenació, planejament i gestió urbanística
 • Polítiques de sòl i habitatge
 • Gestora Urbanística Nou Salt, SL
 • Obres d’equipaments municipals
 • Execució i disciplina urbanística
 • Llicències d’obres
 • Llicències d’activitats
 • Re urbanitzacions de vies públiques
 • Obres a la via pública, guals i rases
 • Manteniment, conservació i reparacions dels serveis públics
 • Manteniment d’edificis i equipaments municipals i centres docents públics
 • Manteniment de vies públiques urbanes
 • GIS
 • Regidoria de Dinamització econòmica
 • Oficina de promoció de la ciutat
 • Servei d'atenció i promoció empresarial
 • Mercats i Fires
 • Dinamització d'eixos comercials
 • Atenció al comerç local
 • Àlex Barceló i Llauger
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Tinent d'Alcalde - Toni Vidal i Sastre

Antoni Vidal i Sastre
 • ÀREA DE SERVEIS GENERALS i SERVEIS ECONÒMICS
 • Intervenció i tresoreria
 • Gestió econòmica i pressupostària
 • Gestió de Recursos Humans
 • Relacions amb Junta de personal i Comitè
 • Serveis Generals
 • Secretaria general
 • Arxiu
 • Registre general
 • Servei d’atenció al ciutadà
 • Informàtica i administració electrònica
 • ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 • Seguretat ciutadana.
 • Ordenació del trànsit de vehicles i persones.
 • Protecció Civil.
 • Policia administrativa.
 • Vigilància d’espais públics.
 • Potestat sancionadora en matèria de trànsit.
 • Mobilitat. Transport urbà e interurbà.
 • Toni Vidal i Sastre
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Isabel Alberch i Fugueras

Isabel Alberch i Fugueras
 • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 • Regidoria de Salut, Sanitat i de la Gent Gran
 • Cementiri
 • Col·laboració amb els CAPs
 • Salut pública
 • Promoció i protecció de la salut
 • Inspeccions sanitàries
 • Control d’animals i plagues
 • Isabel Alberch i Fugueras
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Fermí Cunill i Garcia

 
 • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 • Regidoria d'Educació i Joventut
 • Ensenyament Participació en la programació de l’ensenyament
 • OME (Oficina Municipal d’Escolarització)
 • Relacions amb el Departament d’Ensenyament
 • Vigilància de l’escolaritat obligatòria i absentisme
 • Escoles bressol
 • Estudis universitaris i relació amb les universitats
 • Equipaments juvenil ( Estació jove, Satèl·lit, Fàbrica Jove...)
 • Taula de Joventut
 • Lleure juvenil
 • Ocupació i formació juvenil
  • Fermí Cunill i Garcia
  • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Tinent d'Alcalde - Ferran Burch i González

Ferran Burch i González
 • ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
 • Regidoria d'Acció Social
 • Ciutadania i convivència
 • Coordinació amb el Consorci de Benestar Social Gironès Salt
 • Protecció de les persones amb discapacitat.
 • Promoció i reinserció social.
 • Protecció per discriminació de gènere.
 • Comunitats i habitatge.
 • Oficina d'habitatge.
 • Oficina d'habitatge.
 • Regidoria de Promoció de l'Ocupació
 • Viver d'empreses
 • Espai Municipal d'Ocupació
 • Formació ocupacional
 • Foment emprenedoria
  • Ferran Burch i González
  • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Eva Rigau i Bruguer

Eva Rigau i Bruguer
 • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 • Regidoria de Cultura
 • Activitats culturals.
 • Instal·lacions culturals.
 • Patrimoni historicoartístic.
 • Museu, biblioteques, Belles Arts, Sala polivalent la Mirona.
 • Factoria cultural Coma-Cros
 • Centre d’arts escèniques
 • Teatre municipal de Salt
 • Festes
 • Festa Major
 • Regidoria d'Esports
 • Gestió d'equipaments esportius
 • Foment de l'esport base
 • Coordinació i suport a les entitats esportives.
 • Accions i foment d'hàbits saludables
 • Eva Rigau i Bruguer
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Marta Guillaumes i Pibernat

Marta Guillaumes i Pibernat
 • ÀREA DE TERRITORI
 • Regidoria d'Entorn natural i Medi Ambient
 • Protecció del medi ambient. Agenda 21
 • Manteniment i conservació del Parc de les Deveses
 • Parcs i jardins
 • Recollida i tractament de residus municipals
 • Neteja viària i de places i espais públics
 • Conservació de camins i vies rurals
 • Marta Guillaumes i Pibernat
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.