Mida del text:
MCA Mapa de capacitat Acústica

Mapa de Capacitat Acústica del municipi

Anunci d'aprovació definitiva del MCA publicat al DOGC

Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions aplicada al municipi i el mapa de capacitat acústica, text complet