Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2017 – ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L'ÀMBIT DE L'ENCREUAMENT DE L'AP-7 AMB LA C-65. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 31 de juliol de 2017.

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 1/2017 – Adequació a la regulació sectorial d'equipaments comercials al sector Pla de Salt. Aprovada Provisionalment per acord de Ple de data 17 de juliol de 2017. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Documentació

 
PLANEJAMENT DERIVAT EN TRÀMIT

Modificació Puntual nº 3 del Pla Especial - Zona Residencial 2A del SECTOR A del PLA DE SALT. Aprovada Provisionalment per acord del Ple en data 17 de juliol de 2017. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'urbanisme

 Documentació