Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2017 – ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L'ÀMBIT DE L'ENCREUAMENT DE L'AP-7 AMB LA C-65. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 31 de juliol de 2017.

 

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 1/2017 – Adequació a la regulació sectorial d'equipaments comercials al sector Pla de Salt. Aprovada Provisionalment per acord de Ple de data 17 de juliol de 2017. Pendnet d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Documentació

 

Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2016 – Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 2/16 del Parc del Ter - Hortes i Deveses de Salt. Aprovada provisionalment per acord de Ple de data 29 de maig de 2017. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme

 
PLANEJAMENT DERIVAT EN TRÀMIT

MODIFICACIÓ del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric del municipi de Salt. Aprovat Provisionalment per acord de Ple de data 29/05/17. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'urbanisme. 

Memòria i plànol

 

MODIFICACIÓ DEL "Pla Especial del Parc del Ter - Hortes i Deveses de Salt”. Aprovat Provisionalment per acord de Ple de data 29/05/17. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'urbanisme. 

 

Modificació Puntual nº 3 del Pla Especial - Zona Residencial 2A del SECTOR A del PLA DE SALT. Aprovada Provisionalment per acord del Ple en data 17 de juliol de 2017. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'urbanisme

 Documentació