Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2017 – ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L'ÀMBIT DE L'ENCREUAMENT DE L'AP-7 AMB LA C-65. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 31 de juliol de 2017.

 
PLANEJAMENT DERIVAT EN TRÀMIT

Modificació Puntual nº 3 del Pla Especial - Zona Residencial 2A del SECTOR A del PLA DE SALT. Text Refós aprovat per acord del Ple en data 29 de gener de 2018. Pendent d'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'urbanisme.

3a Modificació PE Pla de Salt 01, Gener 2018
Estudi mobilitat diligenciat