Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2017 – ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L'ÀMBIT DE L'ENCREUAMENT DE L'AP-7 AMB LA C-65. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 31 de juliol de 2017.

 

Aprovació de l'Avanç del Pla Parcial i divisió en subsectors de les zones de desenvolupament urbà d'activitat productiva (DUP) i mixta (DUM) "Camí dels Carlins - Avinguda de la Pau" en els municipis de Vilablareix i Salt. Aprovat per la Junta de Govern Local de 23 de març de 2018, es sotmet a informació pública pel termini d'1 mes (fins 14 de maig de 2018).

Document Comprensiu Avan PP

Document previ Avanç PP sector sud _ Informació pública

Informe de mobilitat Avanç PP sector sud - Mcrit

AModificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 1/2018 – ADAPTACIÓ DE L'ÚS RECREATIU. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 16 de juliol de 2018.

Modificació puntual del pla general d'ordenació ubana 1/2018

Plànol 1 - Suspensió de llicències

Plànol 2 - Planejament vigent

Plànol 3 - Proposta

Plànol 4 - Servituds aeronàutiques