Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Salut pública
Salut pública - Destacats Salut pública - Tinença d'animals Salut pública - Promoció de la salut
Salut pública - Salubritat i control de plagues Salut pública - Seguretat alimentària Salut pública - Altres temes d'interès
   Menjar, gimnàs i aigua

La Unitat de Salut és un servei a les persones que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, tant promocionant l'adquisició hàbits saludables com vetllant pel compliment de la normativa sanitària, dins l'àmbit de les competències municipals. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, cal treballar en l’àmbit de la promoció i la protecció de la salut. Dins l’àmbit de la promoció de la salut, es treballa per promoure estils de vida saludables entre la ciutadania. La protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant diferents agents presents al medi.

Dins d’aquest àmbit, cal destacar:

Salut ambiental
Control i vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en diferents elements del medi com l’aigua, l’aire, el sòl i els llocs on es produeix la convivència humana.

Salut alimentària
Control i vigilància dels agents físics, químics i biològics que són presents en els aliments o que aquests poden vehicular.

Ajuntament de Salt
Salut Pública
Plaça Lluís Companys, 1 17190 SALT
Tel: 972 249191 (ext. 1218 i 1219)

Què fem?

La vigilància i el control sanitaris dels establiments alimentaris per garantir la innocuïtat dels productes que es manipulen (botigues minoristes d'alimentació, bars, restaurants...).

Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de venda ambulant del municipi.

Educació sanitària en matèria de salut pública en àmbit de les competències municipals.

Garantir la qualitat sanitària de les aigües de consum públic.

Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi:

  • Control i prevenció de la legionel·la
  • Cens de torres de refrigeració

Activitats de difusió de temes relacionats amb la promoció de la salut.

Control i cens municipal dels animals de companyia:

  • Elaboració del cens municipal i lliurament de plaques
  • Campanyes educatives i de sensibilització
  • Llicències per a la tinença i conducció de gossos perillosos
  • Gestió de les denúncies sobre molèsties causades per animals de companyia

Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues:

  • Control de la proliferació de poblacions d’aus (coloms i gavians)
  • Control de plagues urbanes
  • Desinsectacions, desinfeccions i desratitzacions als espais i equipaments públics
  • Conveni amb DIPSALUT pel programa per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona

Gestionar queixes, suggeriments i denúncies referents a temes de salubritat en espais habitats.

Altres activitats relacionades amb la salut pública i que es trobin dins les competències dels ens locals.

 

Notícies