Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram

Articles

Actuacions policials que tenen com a finalitat l’auxili directe a la ciutadania i la seva protecció, així com la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

Mida del text:
Violència a la llar
Si creu ésser víctima de violència en l’àmbit de la llar, ha de saber:

1.
Existeix tot un seguit de normes i eines per combatre la violència i els abusos que es produeixen dins l’àmbit de la llar (Es contempla en la llei 5/2008, una amplitud d'àmbits que no només es troba a "la llar", sinó molts d’altres: parella, familiar, laboral, social o comunitari).

2.
 Genèricament, la llei preveu la protecció contra la violència domèstica (masclista si és dels homes sobre les dones) a víctimes ascendents (avis, àvies, ares i mares), descendents (fills/filles, nets/netes), germans/nes, cunyats/ades i menors o incapacitats que convisquin amb l'agressor.  

3.
I, específicament, preveu la protecció contra la violència masclista a:
Víctimes:
 • La donaconvisqui o sigui parella; encara que, actualment, no mantingui relació parella si la violència es conseqüència una relació anterior; en altres àmbits com: social, comunitari, laboral...
 • Els menors o incapaços, que estiguin sota la tutela de l’agressor i quan, prèviament, s’hagi produït una acte de violència contra la dona. 
Agressor:
 • L’Home, pot ésser tant marit o parella actual, com d’una relació anterior.

4.
A nivell d’orientació, poden ésser causes de violència masclista qualsevol de les que exerceixen dels homes sobre les dones; es pot manifestar en qualsevol dels següents tipus d’abusos físic, psicològic, emocional, verbal, sexual, econòmic / financer, social i ambietal.

5.
Servei que s’ofereix a la Policia Local:
 • Atenció i assessorament a la víctima.
 • Garantir la integritat de les víctimes.
 • Tramitació de la denúncia.
 • Gestionar les primeres mesures.
 • Comunicació i col·laboració amb el Serveis d’Assistència a la Víctima (SIAV).
 • Participació en els plans d’atenció multidisciplinària i de prevenció.

6.
Mesures de protecció a les víctimes:
Penals
 • Prohibir l’apropament de l’agressió (ordre d’allunyament)
 • Prohibir la comunicació
 • Prohibició de residir en un indret determinat
 • Prohibició d’acudir a indrets determinats
 • Presó 
Civils
 • Üs de l’habitage
 • Cústòdia dels fills menors
 • Establiment del règim de visites
 • Pensió d’aliments 
Socials
 • Dret a la informació
 • Dret a l’assistència social integral
 • Dret a ajuts econòmics
 • Dret a rebre assistència jurídica, psicològica i social 
Altres de caràcter judicial
 • Dret a ser part del procediment penal
 • Dret a la restitució de la cosa, reparació del dany i indemnització pel perjudici causat
 • Dret a rebre informació sobre les actuacions judicials
 • Dret a l’assistència jurídica immediata.

7.
Possibilitat de tramitar ordre de protecció:
Qui la pot sol·licitar?
 • La víctima
 • Els familiars o persones que tinguin relació d’afectivitat
 • El Ministeri Fiscal
 • El Jutge d’ofici. 
On es pot demanar?
 • Al Jutjat
 • Al Ministeri Fiscal
 • A la Policia
 • Als Serveis Socials (SIAV) i institucions assistencials de l’Administració

8.
Si té por de denunciar, li recomanem que abans contacti amb els serveis socials (SIAV)
Què és el SIAV?
El SIAV ( Servei Integral d’Atenció a la Violència) és un servei del Consorci de Benestar Social que funciona des de l’any 2002. Organitzativament depèn del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

EL SIAV és un Servei d’Atenció Integral a la Dona en situació de violència masclista totalment gratuït i confidencial que ofereix:
 • Informació sobre drets, recursos, procediments judicials i policials...
 • Acompanyament social - Suport emocional
 • Atenció psicològica i sòcio-terapèutica grupal
 • Tramitació d’ajudes econòmiques específiques per a dones en situació de violència i recursos d’urgència
On es troba?
Cr. Àngel Guimerà 106-108,
Telefon: 972 235105