Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Articles

Mida del text:
Sol•licitud de permís per ocupar part d'un carrer per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.
Descripció:
Sol·licitud de permís per ocupar part d'un carrer per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.

Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 48 hores) per advertir els usuaris de la via pública. Si l’ocupació ho requereix, s’hauran de col•locar en els llocs sol·licitats els senyals mòbils de prohibit estacionar, amb una anterioritat de 72 hores (3 dies)

La persona sol·licitant, haurà de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per portar a terme la ocupació autoritzada
Qui ho pot demanar?
El/la responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició
Atenció: un cop atorgat el permís, la persona titular està obligat a:
1. senyalitzar l'ocupació del vial prèviament amb els elements necessaris
2. retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud
Quin cost té?
El que estableixen les Ordenances Fiscals vigents.
Taxa d’ocupació via pública, en funció de l’ocupació sol•licitada, dels metres ocupats i dels dies i hores demanats.
Com i on es pot presentar?
A la Policia Local de Salt, C. Pla de Salt, 2, de 9 a 14 hores, tel. 972 249 191 –ext.2277
Quins documents s'han de portar?
S'ha de presentar una sol·licitud (veure model annex), que ha de contenir:
1. Identificació de la persona sol•licitant, amb indicació de les dades fiscals
2. Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol·licitud (Si es tracta d'obres cal presentar la llicència d'obres o bé la comunicació prèvia degudament registrada)
3. Nom del carrer o tram de carrer que es vol ocupar
4. Números del carrer davant dels quals es realitzarà l'ocupació
5. Espai a ocupar en metres lineals
6. Carrils de circulació afectats 7. Dia i hora d'inici i fi
8. Mesures preventives que el sol·licitant proposa habilitar. (Si ja hi ha un projecte anterior, només cal fer esment de la referència)
Quina documentació es lliura?
- Autoliquidació de la taxa (rebut)
- Permís d'ocupació
Se li atorga immediatament si compleix els requisits sol·licitats, a les oficines de la Policia Local
Instància
Descàrrega del model de sol·licitud