Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Articles

Baixa del cens d'animals de companyia

Mida del text:

.

Baixa del cens d'animals de companyia
Descripció:
És el procediment a través del qual es duen a terme les baixes d'animals del cens d'animals de companyia. En el cas dels gossos, aquest tràmit és obligatori. La baixa al cens d'animals de companyia s'haurà de tramitar en els següents casos: - Per mort de l’animal. - En aquells casos en els quals la residència de l'animal es traslladi a un altre municipi. - Per pèrdua de l’animal. - Per comunicar que ja no s'és propietari de l'animal, per canvi de titular. En aquest supòsit, és molt interessant aportar a la tramitació, com a documentació, la cartilla sanitària de l'animal actualitzada, on constin les dades del nou titular. Una vegada presentada la sol.licitud (per correu ordinari, per internet o presencialment) l'Ajuntament farà l'actualització de les dades del cens municipal d'animals de companyia i enviarà la documentació via correu ordinari a la direcció que ens consta com a domicili de la persona propietària.
Com fer-ho:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: * DNI (document nacional d'identitat) / NIE / PASSAPORT * Cartilla sanitària de l'animal CANALS DE TRAMITACIÓ: - Per correu ordinar - Presencialment ab l'Àrea de Salut pública a l'Ajuntament - Per Internet: cal que disposeu de signatura electrònica.
Dirigit:
Totes les persones propietàries d'animals domèstics censats al terme municipal de Salt o representant legal. En cas de delegació a més de les dades de la persona propietària, s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Té un termini d'execució de 15 dies. Al moment (únicament si es fa presencialment).
Període:
En el termini d'un mes des que s'ha produït el fet, a excepció dels gossos considerats potencialment perillosos per als quals el termini és de 15 dies.
Preu:
Gratuït.
Observacions:
Si la baixa es produeix per eutanasia de l'animal, a l'última plana de la cartilla sanitària el veterinari fa una anotació. Cal fer fotocòpia. Tràmits de l'Ajuntament de Salt
Documentació:
Ordenança municipal de control i tinença d'animals Model d'instància Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril Real Decreto 287/2002, de 22 de març Llei 50/1999, de 23 de desembre Llei 10/1999, de 30 de juliol Decret 328/1998, de 24 de desembre